Term of Service | About Us | Get in Touch
Super Promo Electronic & Gadgets
Home » Product » 1 Wifi 2.4GHZ 20 DBI Tăng Áp Ăng Ten RP SMA Không Dây WLAN Cho PCI Thẻ USB Modem Wifi RP SMA Cho card Chuyển Đổi PCI USB Modem EL0428

1 Wifi 2.4GHZ 20 DBI Tăng Áp Ăng Ten RP SMA Không Dây WLAN Cho PCI Thẻ USB Modem Wifi RP SMA Cho card Chuyển Đổi PCI USB Modem EL0428

1 Wifi 2.4GHZ 20 DBI Tăng Áp Ăng Ten RP SMA Không Dây WLAN Cho PCI Thẻ USB Modem Wifi RP SMA Cho card Chuyển Đổi PCI USB Modem EL0428

(Rating : 5.0 from 1 Review)

US $ 12.78 US $ 9.33 26% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product 1 Wifi 2.4GHZ 20 DBI Tăng Áp Ăng Ten RP SMA Không Dây WLAN Cho PCI Thẻ USB Modem Wifi RP SMA Cho card Chuyển Đổi PCI USB Modem EL0428 are here :

1 Wifi 2.4GHZ 20 DBI Tăng Áp Ăng Ten RP SMA Không Dây WLAN Cho PCI Thẻ USB Modem Wifi RP SMA Cho card Chuyển Đổi PCI USB Modem EL0428,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - 1 Wifi 2.4GHZ 20 DBI Tăng Áp Ăng Ten RP SMA Không Dây WLAN Cho PCI Thẻ USB Modem Wifi RP SMA Cho card Chuyển Đổi PCI USB Modem EL0428 Image 2 - 1 Wifi 2.4GHZ 20 DBI Tăng Áp Ăng Ten RP SMA Không Dây WLAN Cho PCI Thẻ USB Modem Wifi RP SMA Cho card Chuyển Đổi PCI USB Modem EL0428 Image 3 - 1 Wifi 2.4GHZ 20 DBI Tăng Áp Ăng Ten RP SMA Không Dây WLAN Cho PCI Thẻ USB Modem Wifi RP SMA Cho card Chuyển Đổi PCI USB Modem EL0428 Image 4 - 1 Wifi 2.4GHZ 20 DBI Tăng Áp Ăng Ten RP SMA Không Dây WLAN Cho PCI Thẻ USB Modem Wifi RP SMA Cho card Chuyển Đổi PCI USB Modem EL0428

Other Products :

US $9.33