Term of Service | About Us | Get in Touch
Super Promo Electronic & Gadgets
Home » Product » Lilygo®Ttgo T5s V2.8 ESP32 2.7 Inch Màn Hình E Giấy Mô Đun I2S Đắc MAX98357A Micro ICS43434 SD Thẻ Buletooth Ban

Lilygo®Ttgo T5s V2.8 ESP32 2.7 Inch Màn Hình E Giấy Mô Đun I2S Đắc MAX98357A Micro ICS43434 SD Thẻ Buletooth Ban

Lilygo®Ttgo T5s V2.8 ESP32 2.7 Inch Màn Hình E Giấy Mô Đun I2S Đắc MAX98357A Micro ICS43434 SD Thẻ Buletooth Ban

(Rating : 5.0 from 1 Review)

US $ 37.18 US $ 33.09 11% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product Lilygo®Ttgo T5s V2.8 ESP32 2.7 Inch Màn Hình E Giấy Mô Đun I2S Đắc MAX98357A Micro ICS43434 SD Thẻ Buletooth Ban are here :

Lilygo®Ttgo T5s V2.8 ESP32 2.7 Inch Màn Hình E Giấy Mô Đun I2S Đắc MAX98357A Micro ICS43434 SD Thẻ Buletooth Ban,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Lilygo®Ttgo T5s V2.8 ESP32 2.7 Inch Màn Hình E Giấy Mô Đun I2S Đắc MAX98357A Micro ICS43434 SD Thẻ Buletooth Ban Image 2 - Lilygo®Ttgo T5s V2.8 ESP32 2.7 Inch Màn Hình E Giấy Mô Đun I2S Đắc MAX98357A Micro ICS43434 SD Thẻ Buletooth Ban Image 3 - Lilygo®Ttgo T5s V2.8 ESP32 2.7 Inch Màn Hình E Giấy Mô Đun I2S Đắc MAX98357A Micro ICS43434 SD Thẻ Buletooth Ban Image 4 - Lilygo®Ttgo T5s V2.8 ESP32 2.7 Inch Màn Hình E Giấy Mô Đun I2S Đắc MAX98357A Micro ICS43434 SD Thẻ Buletooth Ban Image 5 - Lilygo®Ttgo T5s V2.8 ESP32 2.7 Inch Màn Hình E Giấy Mô Đun I2S Đắc MAX98357A Micro ICS43434 SD Thẻ Buletooth Ban Image 5 - Lilygo®Ttgo T5s V2.8 ESP32 2.7 Inch Màn Hình E Giấy Mô Đun I2S Đắc MAX98357A Micro ICS43434 SD Thẻ Buletooth Ban

Other Products :

US $33.09